Ku është qyteti i lashtë i Agravonitëve /Agravonitae ILIR ?

Ku është qyteti i lashtë i Agravonitëve /Agravonitae ILIR ?

232
0
SHPËRNDAJE

Shqipe HOXHA

Risan is an ancient city in Montenegro. This is the oldest area of Boka Kotorska. The first signifies have dated since the 4th century BC, when it was the capital and the most important fortress of the Illyrian state, which was administered by Queen Teuta Risan.

Risani është një qytet i lashtë në Mal të Zi. Kjo është zona më e vjetër e Bokës së Kotorit. e para që në shekullin e 4 p.e.s, kur ajo ishte kryeqyteti dhe kalaja më e rëndësishme e shtetit ilir, e cila është administruar nga Mbretëresha Teuta Risan.

Sipas Tit Livit në veprën e tij Ab Urbe Condita theksoi luftrat ilire si dhe ndarjen e shteit ilir ne tri fusha për banarot që kan jetuar në territorin e sotëm të Bokës së Kotorrit, Agravonitae, Rhizonitae, dhe Olciniatae.

Për agravonitet thekson se ishin banoret e hershem të Kotorit të sotëm, kurse banorët tjerë të vjetër të Bokës së Kotorit, sipas tij ishin banorët ilir Agravonitae me qytetin Akruvij/ (Acruvium) dhe Rhizonitae/Rizoni ndërsa Olciniatae Ulqini O/Ulcinj shtrihej në Jug.

Arkeologët në hulumtimin dhe reflektimin e tyre, nga fragmentet e qeramikes në të gjithë qytetin, si dhe në literaturën e mëparshme historike thuhet se në zonën e Bobovište ka qenë qyteti i vjetër Akruvij (Acruvium).

Së dyti, ka pasur një qytet të lashtë Bobovac që u zhyt në këtë vend. Opinionet lidhur me qytin e lashtë Akruvija ekspertët janë të ndarë në dy mendime : A. Mayer beson se Akruvij të shikohet jashtë territorit të Gjirit, kurse të tjerët opinionistë mendojnë se ajo duhet të shikohet në vendin e Kotorrit të sotëm.

A. Mayer smatra da Akruvij treba tražiti izvan užega teritorija Boke, čemu je suprotstavljeno mišljenje da bi ga trebalo tražiti na mjestu današnjega Kotora.

Vendet e lashta në zonën e Tivatit ende nuk janë hulumtuar mjaftueshëm. Prandaj, është e vështirë për të marrë një pasqyrë më të qartë të ngjarjeve dhe ndryshimeve që janë shkruar në të kaluarën e largët në rajonin e Bokës së Kotorrit.

Në gjuhën e Malit të Zi është qyteti i njohur si Tivat (Tivat); në italisht dhe veneciane si Teodo; emri i qytetit rrjedh ose nga emri ilir i Mbretëreshës Teuta e cilia sundoi në rajon në shekullin e 3 p.e.s, ose nga fjala greke “Θείοδος” Thiodhos kuptimi “rrugë e Perëndisë”.

In Montenegrin language the town is known as Tivat (Тиват); in Italian and Venetian as Teodo; the name of the city is derived either from the name of Illyrian Queen Teuta who ruled the region in 3rd Century BC, or from the Greek word “Θείοδος” (Thiodhos meaning “way of God”).

BOKA – KOTORSKA BAY Risan