Banorët më të hershme e më të gjerë të rajonit të Liqenit...

Banorët më të hershme e më të gjerë të rajonit të Liqenit të Ohrit ishin fisi ilir Dassaretae dhe Enchelei!

2213
0
SHPËRNDAJE

Shkruan: Shqipe HOXHA

Kjo është konfirmuar nga fakti se Illyrius, sipas Apianit të Aleksandrisë, kishte një vajzë, Dassaro, nga i cili doli fisi ilir i Dassaretae (ose Dasaretii).

This is confirmed by the fact that Illyrius, according to Appian of Alexandria, had a daughter, Dassaro, from whom sprang the Illyrian tribe of Dassaretae (or Dasaretii)

Appian. History of Rome, “The Illyrian Wars”, §2.

Desaretes in this area and of the town of Lychinidos as the capital of Desaretia

Enchelei, një fis ilir

Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Geschichte und

Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, Hildegard Temporini, Wolfgang Haase, Walter de Gruyter, 1983, ISBN 3-11-009525-4, p. 537.

Në mes të shekullit të 13-të Ohri ishte një nga qytetet e sunduar nga Paul Gropa, një anëtar i familjes fisnike shqiptare Gropa.

Lala, Etleva; Gerhard Jaritz (2008). “Regnum Albaniae and the Papal Curia” (PDF). Central European University. p. 59. Retrieved 3 February 2011.
Frescoes of the Church of St. Nikita.