ALBURNUS MAIOR ILire (Roşia Montana) Alba, Rumani !

ALBURNUS MAIOR ILire (Roşia Montana) Alba, Rumani !

62
0
SHPËRNDAJE

Shkruan: Shqipe HOXHA

Alburnus Maior ishte i banuar nga minatorë të sjellur nga provincat e Perandorisë Romake, kryesisht nga Dalmacia (pjesë e Kroacisë së sotme) dhe Iliria (pjesë e Shqipërisë sot dhe ish-Jugosllavi).

Mining, paradoxical destiny of Roşia Montană

^ Rosia Montana, a true “California of Antiquity”

British archaeologist Sir Arthur Evans, say that the Pirustae had lived in northern Montenegro, around present-day Pljevlja and that they were prominent miners. Their prominence in mining has been seen in epigraphic monuments from Dacia’s mining regions. Pirustae along with other Pannonians and Illyrians like the Sardeates were later settled in Dacia (modern-day Romania).

Arkeologu britanik Sir Arthur Evans, thotë se Pirustae kishin jetuar në Malin e Veriut, rreth Pljevljës së sotme dhe se ata ishin minatorë të shquar. Rëndësia e tyre në miniera është parë në monumente epigrafike nga rajonet minerare të Dacias. Pirustae së bashku me Pannonianët e tjerë dhe Ilirët si Sardeatet u vendosën më vonë në Dacia (Rumania moderne).

Wilkes, J. J. The Illyrians, 1992, ISBN 0-631-19807-5, page 207, “…the imperial triumphs over individual peoples. Among the several Illyrian groups singled out were Japodes, Dardanians, Pannonian Andizetes and Pirustae.”

Istorijski Leksilon Crne Gore: Č-J ISBN 86-7706-167-3

The Cambridge Ancient History Part 1 The Prehistory of the Balkans, the Middle East and the Aegean World, Tenth to Eighth Centuries BC, 2nd Edition, by John Boardman ISBN 978-0-521-22496-3 | ISBN 0-521-22496-9

Baridustae were an Illyrian tribe that was later settled in Dacia along with Pirustae and Sardeates.The Baridustae was a Dalmatian tribe.

Sardeates or Sardiotai (Latin Sardeates) was an Illyrian tribe close to Jajce. Sardeates were later settled in Dacia.The Sardeates had 52 decuriae

ALBURNUS MAIOR (Roşia Montana) Alba, Rumania, “Një vendbanim i rëndësishëm, qendër e minierave të arit në Roman Dacia Superior, në malet Apuseni Në kodrat e Cetatea Mare dhe Cetatea Mică, gjurmët janë ruajtur nga minierat e lashta romake. Kolonistët nen Trajan, Dalinatian (Pirustae, Baridustae, Sardeates) u vendosën këtu, secili fis që banon në një fshat apo lagje të veçantë. ”

ALBURNUS MAIOR (Roşia Montană) Alba, Romania., “An important settlement, center of gold mining in Roman Dacia Superior, in the Apuseni mountains. In the hills of Cetatea Mare and Cetatea Mică, traces are preserved of ancient Roman mines. Under Trajan, Dalinatian colonists (Pirustae, Baridustae, Sardeates) settled here, each tribe dwelling in a separate village or quarter.”

Një vendbanim i rëndësishëm, qendër e minierave ari në Romania Dacia Superior, në malet Apuseni.

Në kodrat e Cetatea Mare dhe Cetatea Mică janë ruajtur gjurmët e minierave të lashta romake.

Janë gjetur fragmente të mbishkrimeve dhe skulpturës, si dhe pajisjet e minierave dhe larjes. Gjithashtu 25 tabulae ceratae (AD 131-67) me informacion për punën në kontratat e minierave, shitblerjen, marrjen e huave me interes, shitjen e skllevërve, etj.

Gjetjet gjenden në Muzeun Historik të Republikës Socialiste të Rumanisë, të Transilvanisë në Muzeun Historik në Kluzh, dhe në Muzeun Rajonal Alba Iulia.

C. Daicoviciu, “Les Castella Dalmatarum de Dacie. Un aspect de la colonisation et de la romanisation de la province de Dacie,” Dacia, N.S. (1958) 2. 259-66; D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană (1968) 194-204.
L. MARINESCU

The Princeton encyclopedia of classical sites. Stillwell, Richard. MacDonald, William L. McAlister, Marian Holland. Princeton, N.J. Princeton University Press. 1976.

Cetatea „Alburnus Maior” de la Roșia Montană – Informatii Romania

Mausoleul Antic descoperit la Roșia Montană (jud. Alba – zona „Hop …

3.1.6. Pomul Vieţii la Roşia Montană – Seimeni – de la piatra …
Roşia Montană, jud. Alba [Alburnus Maior] Edificiul T. II)

Roşia Montană | Judeţ: Alba | Punct: Perimetrul T.I (proprietatea Lajos Szekely); Perimetrul T.II – Drumuş Rozalia | Anul: 2001

Roșia Montană, țara aurului 5 rosia montana-hoinariromani

Cetatea „Alburnus Maior” de la Roșia Montană – Informatii Romania

The ruins of the Roman fortress Alburnus Maiorscreenshot_353