“Troje / Troyet” toka shqipe !

“Troje / Troyet” toka shqipe !

88
0
SHPËRNDAJE

Shkruan: Shqipe Hoxha

“Guri i rëndë rri në trojet e veta”

Ka rastësi që grekët nuk kanë një etimologji për fjalën “Troja” dhe kërkojnë shpjegime të Hiteut. Në gjuhën shqipe “Troje / Troyet” fjalë për fjalë do të thotë “Tokë”.

Këtu është një shembull i fjalës “Trojet” që përdoret në një këngë. Është një fjalë shumë e zakonshme, e zakonshme si “Toka” në anglisht.

Kënga quhet “Guri i rëndë rri ne trojet e veta”, i cili përkthehet në anglisht në diçka përgjatë vijave të:

“Një gur i rëndë qëndron në vendet e tij”

Instrumenti është i dyfishtë me tela dhe quhet “Cifteli” dhe është i specializuar për këto lloje të rapsodive ku fokusi është më shumë në përmbajtjen e vargut epik (lloji që Harvard Scholars Milman Parry dhe Albert Bates Lord
studioi dhe bazoi Teorinë e tyre Orale të Versit Homerik). Këto lloje të rapsoditëve janë pak më të zakonshme në zonat malore dhe në Gheg. (Kjo është një nga Mirdita).

Ky instrument ka qenë edhe në Evropën Jugore që nga kohërat e lashta.

Cifteli është përshkruar në stele funerare të Philocrates datuar ~ 340 BC

Here is an example of the word “Trojet” being used in a song. It is a very common word, as common as “Land” in english.

The song is called “Guri rënd rri ne trojet e veta” which translates in English into something along the lines of:

“A heavy stone stays in its lands”

The instrument is two stringed and called a “Cifteli” and is specialized for these types of rhapsodies where the focus is more on the content of the epic verse (the type that Harvard Scholars Milman Parry and Albert Bates Lord
studied and based their Oral Theory of Homeric Verse on). These types of rhapsodies are slightly more common in highlands and Gheg areas. (This particular one is from Mirdita).

This instrument has also been in South Europe since ancient times.

The Cifteli is depicted in the funerary stele of Philocrates dated ~340 BC

Funerary stele of Philocrates.Date of Publication 1819

DODWELL, Edward. A classical and topographical Tour through Greece, during the Years 1801, 1805, and 1806, vol. Ι, London, Rodwell and Martin, 1819.

by Johane Deritetroy