Kazuhiko Yamamoto – Per Kanunin Shqiptar

Kazuhiko Yamamoto – Per Kanunin Shqiptar

87
0
SHPËRNDAJE

Shkruan: Sami Pireva

Sipas Platonit, shoqëria siç pasqyrohet në epikën

e Homerit është një Pushtet pa pushtet Shtetëror.

Në një shoqëri pa pushtet shtetëror, vepra
e hakmarrjes, të cilën pala e ofenduar ndjek penalisht
dhe eshte e vetmja forcë disiplinore, e cila duhet
të mbështetet nga konceptet etike të shoqërisë.
Megjithëse etika e shoqërisë Homerike është analizuar
më parë, nuk ka pasur asnjë teori mbi strukturën etike të shoqërisë Homerike të analizuar nga këndvështrimi i një shoqërie pa fuqi shtetërore.
Ky studim përpiqet të adresojë këtë çështje.
Gjashtë koncepte,
“Betim”,
“Nderi”,
“Mysafiri”,
“Gjaku”,
“Ushqimi” dhe
“Hakmarrja” janë nxjerrë nga epikat
Homerike në krahasim me strukturën etike të
Kanunit Shqiptar.
Struktura etike e shoqërisë Homerike duket se
i përket kategorisë së etikës së një shoqërie
pa pushtet shtetëror,
siç përfaqësohet nga struktura etike e Kanunit.34598143_1225547560909344_1501856948520222720_n

— Kazuhiko Yamamoto
Studjuesi Japonez
i Kanunit te Shqiptarve